Responsive image
Rohit Gupta
Sk Aquib
Rohan Tripathi
Md. Ikbal Hossain
Chandrima Ghatak
Kumari Vishnupriya
Rohon Roy
Saurav Bhakta
Abhijit Paul
Rajashree Banerjee
Rohit Ranjan
Rohit Shaw
Vikrant Rath
Sayan Kumar Sahoo
Sayan Bakuli
Ashish Kumar
Anupam Singh
Rishobh Das
Sandipan De
Avirup Chowdhury
Sayan Modak
Reshab Chandra
Faraz Ahmed
Rishav Saha
Avipsa Roy Chowdhury
Prashant Jaiswal
Rajjyoti Roy
Subham Sen
Sagnik Gupta
Abhraneil Basu
Thirumala Kothari
Rohit Kumar Roy
Sakshi Jaiswal
Vinit Pandey
Ashish Singh
Shubham Raj Shaw
Kuntal Roy
Shalini Singh
Rahul Kumar
Bhaskar Ghosh
Shubham Tiwary
Arunava Sengupta
Raman Trivedi
Rajdeep Senapati
Ankita Singh
Shashank Kumar
Amit Kumar Prajapati
Aastha Shah
Abhishek Jha
Niladri Pal
Pratik Lakhotia
Sayantika Paul
Shashi Singh
Swati Pandit
Nishan Bhowmick
Shinja Ghosh
Rajdeep Das
Rashi Jain
Ankit Kumar
Anubhav Sarkar
Ashutosh Gupta
Chinmoy Ghosh
Wahid Ali
Abhishek Nayak
Ayush Roy Munshi
Nayeemul Qamar Zia
Soumyadipta Kumar
Sourav Bhattacharya
Sayantan Banerjee
Ashutosh Sharma
Debodyuti Sengupta
Habib Chowdhury
Mukund Singhania
Pourabi Banerjee
Shagufta Rahman
Shilpi Kundu
Satyam Seth
Shivam Ghosh
Shumail Ansari
Biswarup Mukherjee
Pratik Kumar Saha
Swarnab Mukherjee